Ahlan wa Sahlan Marhaba lyrics

Ahlan wa Sahlan Marhaba
Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) (x3)
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) X2

Ahlan wa Sahlan Marhaba X3

Khush Amedid (x6), Sat Bismillah Ji ayanu (x3)

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Sarkar ki Amad hai x2, Lajbal ki Amad, Mantar ki Amad hai x2, Lajbal ki Amad hai, Taha ki Amad hai, Yaseen ki Amad hai, Sarkar ki amad hai

Sab khushiyaan manao Yaroo, Sarkar ki Amad hai x2, Sab khushiyaan manao yaroo,

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Ahlan wa Sahlan Marhaba X3

Je koi sarda ey, oh sar jawey, oh sar jawey lakh wari x2

Tussi Aqa (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) de mehfoæ te jhandiyaan we lagao yaroo. X2

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Ahlan wa Sahlan Marhaba X3

Sab khushiyaan manao Yaroo, Sarkar ki Amad hai x2, Sab khushiyaan manao yaroo,

Ahlan wa Sahlan Marhaba X3

Sarkar ki mehfil hai, Sarkar jii awan gey x2, Sarkar de rasteyaan wich palkhan we wichao yaroo, Aqa de rasteyaan wich palkhan we wichao yaroo x2,

Sarkar ki Amad hai, Lajbal ki Amad hai, Sab khushiyaan manao Yaroo.

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Koi Shikr te bid’at nei, bekhof(e) zarho ke x2, Yaroo nara Risallat da wajh wajh ke lagago Yaroo. Tussi nara Risallat da x2, wajh wajh ke lagao yaroo.

Sarkar ki Amad hai x2, Sab khushiyaan manao yaroo.

Ahlan wa Sahlan Marhaba X3

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Dozhakh nu lagdi(e) kheyrat madiney wichun, x3, Aqa (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) de mangteyaan nu x3 kissi shey de kami yaroo x2.

Aqa (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) de mangteyaan nu x3 Sohney (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) de mangteyaan nu, kissi shey de kami yaroo.

Sarkar ki Amad hai x2, Lajbal ki Amad hai, Sab khushiyaan manao Yaroo,

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) x2
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Phir Yare Sahab de thor wi nei reh saktdi x2, Aqa (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) de azmat toun x2, ghar bar lutao yaroo, , Aqa (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) de azmat toun x2, Sohney de azmat toun x2, ghar bar lutao yaroo,

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) x2
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Sarkar ki Amad hai x2, Lajbal ki Amad hai, Mantar ki Amad hai, Sab khushiyaan manao Yaroo,

Ahlan wa Sahlan Marhaba X3

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) x2
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)

Khush Amedid (x6),

Sallah ’alay ka Ya Rasullal Llah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam)
Sallah ’alayhi wa Ya Habib baLlah (sallal Llahu ’alayhi wa ’alayhi wa sallam) x2

Sarkar ki Amad hai sab khushiyaan mano yaroo.