Aey khudaya Aey Khudaya lyrics

Khud ko lab mushkil mein jab´bhi paya
Mila hai Teri rahmaton ka saya
Tu ne hi badli hai meri kaya

Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya
Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya

Mere lab pe hamd o sana ho
tera shukr phir na ada ho
mera sar yeh ya Khudaya
Tere aage har dam jhuga ho
youn teri ata mein guzre
meri umar yeh baqaya

Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya
Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya

Har su hai Tere ujale
Sab irX tu ne sambhale
Teri aik nazr e karam ne
Diye mujh jo kitne hawale
Tera ishq paya na jis ne
Kujh bhi na us ne paya

Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya
Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya

De mujh ko tawfiq Tu mawla
banoun be kasoun ka sahara
khalqat ko doun har khushi main
unhe bantoun phir se hassi mein
mera houna bhi hai bemaniXX
kissi kaam chou na aya

Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya
Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya

Hua jis pe Tera karam hai
Wohi Haqq pe sabit qadam hai
Tu mujhe bhi apna bana le
Mere mawla mujh ko bacha le
Main bhi bheeg houn abr e karam mein
Tu badal le meri kaaya

Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya
Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya

Mushkil ghari se aafat se
mere mulk ko tu bachana
hamein aey khudaya ata ho
khushiyon bhara bhi thikana
ham sab ke hi buzurgon ne
jisse de ke jahana

Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya
Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya

Teri khas ham pe ata hai
Tu ne be hisab bakhsha hai
Teri khas ham pe ata hai
Tu ne be hisab bakhsha hai
yeh Aqeel Teri nimat
Har dam Shukr Tera karta hai
Tu hi Shah e kul hai jahan mein
Hamein ummati banaya

Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya
Aey khudaya Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya, Aey Khudaya

Khud ko lab mushkil mein jab´bhi paya
Mila hai Teri rahmaton ka saya
Tu ne hi badli hai meri kaya