Mere Husain Tujhe Salam Lyrics

Mere Husain Tujhe Salam, Mere Husain Tujhe Salam

Mere Hussain Tujhe Salam, Mere Husain Tujhe Salaam

 

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

 

Kar liya Nosh Jis Ne Shahadat Ka Jaam

Us Husain Ibne Haider Pe Lakhon Salam

Mere Husain Tujhe Salam, Mere Husain Tujhe Salam

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

Kar liya Nosh Jis Ne Shahadat Ka Jaam

Us Husain Ibne Haider Pe Lakhon Salam

Mere Husain Tujhe Salam, Mere Husain Tujhe Salam

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

 

Jisko Ko Dhoke Se Kufe Bulaya Gaya

Jisko Ko Baithe Bithaye Sataya Gaya

Jisko Ko Dhoke Se Kufe Bulaya Gaya

Jisko Ko Baithe Bithaye Sataya Gaya

 

Jiske Bhai Ko Zeher Pilaya Gaya

Jisko Ke Bachcho Ko Pyasa Rulaya Gaya

Us Husain Ibne Haider Pe Lakho Salam

 

Mere Husain Tujhe Salam, Mere Husain Tujhe Salam

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

 

Jisne Haqq Karbala Me Adaa Kar Diya

Apne Nana Ka Wada Wafa Kar Diya

Jisne Haqq Karbala Me Adaa Kar Diya

Apne Nana Ka Wada Wafa Kar Diya

 

Jis Ko Teero Se Chalni Karaya Gaya

Jisko Ki Garden Pe Khanjar Chalaya Gaya

Us Husain Ibne Haider Pe Lakho Salam

Mere Husain Tujhe Salam, Mere Husain Tujhe Salam

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

 

Jiska Jannat Se Joda Mangaya Gaya

Jisko Doshe Nabi Par Bithaya Gaya

Jisko Doshe Nabi Par Bithaya Gaya

 

Jiske Bhai Ko Zeher Pilaya Gaya

Jisko Ke Bachcho Ko Pyasa Rulaya Gaya

Us Husain Ibne Haider Pe Lakho Salam

 

Mere Husain Tujhe Salam, Mere Husain Tujhe Salam

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

 

Kar Chuka Woh Abhi Apni Hujjat Tamam

Le Ke Allah Aur Apne Nana Ka Naam

Kar Chuka Woh Abhi Apni Hujjat Tamam

Le Ke Allah Aur Apne Nana Ka Naam

 

Kufiyon Ko Sunaye Khuda Ke Kalaam

Aur Fida Hogaya ,Shah e Aali Makaam

Us Husain Ibne Haider Pe Lakhon Salam

 

Mere Husain Tujhe Salam, Mere Husain Tujhe Salam

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain

Assalam Ya Husain Assalam Ya Husain