puchte kya ho madine se main kya laya hoon lyrics

Pooch te kya ho Madine se Mai kya laya hoon
Apni aankhaun mein Madine ko basa laya hoon

Dil bhi mera hai waheen Jaan bhi meri hai waheen (to phir lekar kya aae ho)
Apne kaandhaun par apne laashay ko utha laya hoon

Jisne choome hai Qadam Sarwaray ‘Alam ke
Khaak e Taibah ko mai apni palkuan pay saja laya hoon

Saya e Gumbade Khazra me ada karke namaaz
Apne sar ko mai Arsh ka hum paya bana laya hoon

Jaan o dil wahaan rakh ke amanath ki tarha
Phir wahaan janay ke asbaab bana laya hoon