Abhi jibreel utre bhi na the lyrics

Abhi jibreel utre bhi na the lyrics

Abhi jibril utre bhi na the kaabe ke mimbar se
Ke itne mein sada aai yeh ‘Abdu Llah ke ghar se

Abi-l-qasim Muhammad Mustafa tashrif le aye (sallalahu ‘alayhi wa sallam)
Utho taazim ko mehboob-e-rabbul ‘alamin aye

Farishton ki salami dene wali fauj gaati thi
Janab-e-Amina sunti thin yeh awaaz ati thi